Hur döljer jag WhatsApp-meddelanden? (Bästa metoden)

WhatsApp-meddelande dölj Tack vare detta kan användare behålla sina meddelanden säkert. WhatsApp, den mest använda meddelandeapplikationen idag, erbjuder olika funktioner för sina användare. Applikationen, som tillåter användare att kommunicera med meddelanden, har fått olika funktioner med tiden. Tack vare uppdateringarna har det blivit möjligt att kommunicera på många olika sätt.

Användare som kan chatta med röst, video och meddelanden kan ske individuellt eller i grupp. Det kan vara nödvändigt att dölja meddelanden eller chattar av olika anledningar. Användare kan använda mycket praktiska metoder för att dölja sina meddelanden. Olika metoder kan föredras för att dölja och återanvända meddelanden på kort tid.

Hur döljer jag WhatsApp-meddelanden?

Användare kan använda appen eller sin enhet för att dölja sina meddelanden. Användare som vill dölja sina meddelanden kan dra nytta av de avancerade funktionerna i applikationen. Det är också möjligt att få hjälp av enhetsinställningarna enligt vilken enhet som används.

WhatsApp-meddelande Dölj
WhatsApp chat hider app

Även om det finns olika program, applikationer och programvara för att dölja meddelanden, kan alla användas som tredje part. Det ger inte en garanterad användning av data i applikationen eller säkerheten för enheten. Det är säkrare alternativ att använda funktionerna i applikationen och enheten för att undvika problem. WhatsApp-meddelande dölj Det är möjligt att enkelt dölja meddelanden tack vare dess metoder.

Arkivera meddelanden

Meddelandearkivering, som är en av de enklaste metoderna för att dölja meddelanden, kan göras i applikationen. Alla chattar kan nås på skärmen när du är inloggad i applikationen. Det är möjligt att se det som ett meddelande vid meddelanden från chattarna på skärmen. Användare som inte vill ta emot aviseringar och inte vill att meddelanden ska visas i chattfönstret WhatsApp-meddelande dölj För att göra detta kan du följa arkiveringsstegen. Saker att göra för att arkivera meddelanden är följande;

 1. WhatsApp-applikationen öppnas,
 2. Meddelandet som du vill arkivera dras åt vänster eller trycks på det,
 3. Alternativet Arkiv är valt.
WhatsApp-meddelande dölj
WhatsApp chat hider app

Det är ganska enkelt att arkivera meddelanden. Arkiverade meddelanden på Android-enheter finns längst ned i chattar. På iPhones visas arkiverade meddelanden överst i chattar. Användare får inga meddelanden från meddelanden de arkiverar. Meddelanden fortsätter att komma men visas inte i chattfönstret. Det är möjligt att extrahera arkiverade meddelanden tillbaka till chattfönstret. Följ stegen för arkivering och välj alternativet Unarchive.

Kryptera meddelanden

Metoderna att föredra för att dölja meddelanden kan vara otillräckliga i vissa fall. Användare kan kryptera meddelanden för att öka sin säkerhet. Android och iPhone fingeravtryck eller Face ID Meddelanden kan döljas med hjälp av Inkommande meddelanden blir endast tillgängliga för telefonens ägare. WhatsApp-meddelande dölj Användare som vill kryptera sitt lösenord kan följa dessa steg;

 1. WhatsApp-applikationen öppnas,
 2. Inställningsmenyn öppnas,
 3. Sekretessalternativet är valt,
 4. Skärmlåset som finns längst ner på skärmen är aktiverat.

Stänga av WhatsApp-aviseringar

Användare som inte vill att meddelanden endast ska visas som aviseringar på skärmen kan stänga av meddelanden eller stänga av chattar. Använda enhetens egna inställningar WhatsApp För att stänga av aviseringar måste du göra följande;

 1. Inställningsmenyn öppnas,
 2. Aviseringsalternativ är valt,
 3. WhatsApp-applikationen är tillgänglig,
 4. Nödvändiga inställningar görs för att dölja aviseringar.

Att stänga av aviseringar via Inställningar kan göras på Android- och iPhone-enheter. Användare kan begränsa eller anpassa aviseringar på olika sätt. Att stänga av aviseringar säkerställer att inga aviseringar visas på telefonens skärm. WhatsApp-meddelande dölj Ett annat alternativ som kan föredras som en av metoderna är att stänga av chattarna. Om det finns användare som bara vill stänga av aviseringar för vissa chattar kan de stänga av chattarna. Saker att göra för att tysta konversationer;

WhatsApp-meddelande dölj
WhatsApp chat hider app
 1. WhatsApp-applikationen öppnas,
 2. Tryck länge på chatten som du vill tystas,
 3. Tyst är valt från alternativen som visas,
 4. Den önskade tiden att förbli tyst bestäms.

När du stänger av chattar erbjuds användare olika varaktighetsalternativ. Det är möjligt att välja specifika varaktigheter eller att stänga av dem helt. Även om chattarna visas på chattskärmen när de är avstängda, visas ingen avisering på skärmen. Ett meddelande kan tas emot från den andra parten och ett meddelande kan skickas. Det är en föredragen metod för att förhindra att meddelanden visas på skärmen.

Hur man döljer WhatsApp-applikationen

WhatsApp-meddelande dölj En av metoderna som erbjuder en definitiv lösning bland metoderna är att dölja applikationen. Det är möjligt att dölja applikationen direkt på enheten när det inte finns något gömställe för vissa meddelanden och chattar. Användare kan dölja applikationen genom att dra nytta av funktionerna i enheterna. Även om det erbjuder den definitiva lösningen för att dölja meddelanden, kan det vara svårt att använda. Användare bör göra applikationen synlig igen när de vill komma åt meddelandena.

Även om det är en föredragen metod när det gäller meddelandekomfort, är det en av de garanterade metoderna. Det gör det möjligt att dölja inte bara meddelanden utan även applikationen. När du tittar på enhetens applikationer är WhatsApp inte synligt. Meddelanden kan föredras beroende på anledningen till att gömma sig. Att dölja appen för att skydda dina meddelanden förhindrar också aviseringar.

Det finns också metoder som kan föredras förutom de alternativ som erbjuds för att dölja meddelanden. Även om det kan döljas av appar från tredje part, kan det vara det sista alternativet för säkerheten för enheter och data. Dölja WhatsApp-meddelanden kan också göras säkert. Det är ganska lätt att dölja chattar tack vare arkiveringsmetoden. Det är möjligt att återställa meddelanden efter valda metoder, de kan betraktas som lösningar.

Vanliga frågor

Behöver jag använda en annan app för att dölja WhatsApp-meddelanden?

Appar som kan köras som APK-filer kan användas på enheter med Android- eller IOS-operativsystem. Andra metoder kan vara att föredra för att inte äventyra enhetens säkerhet.

När WhatsApp-meddelanden arkiveras, fortsätter de att komma fram?

Ja, ett meddelande kan tas emot från den andra parten när arkiveringen är klar. Det går inte att bara se aviseringarna på skärmen.

Är det möjligt att återställa raderade WhatsApp-meddelanden?

Det är möjligt att återställa meddelanden som raderades av misstag eller att dölja meddelanden. Användare kan välja olika metoder för att hämta meddelanden.

Glöm inte att betygsätta vårt innehåll.

Lämna en kommentar

Teknoloji Mermer Gezi